Browsed by
Category: Uncategorized

Geodir test2

Geodir test2

Buddakan

Morimoto

Sampan

The Rittenhouse

Lacroix at The Rittenhouse

Best of Attractions

Franklin Square

Longwood Gardens

Please Touch Museum

National Constitution Center

The Philadelphia Zoo


Geodirectory test

Geodirectory test

Loading...

Buddakan

Morimoto

Sampan

The Rittenhouse

Lacroix at The Rittenhouse

field key is missing
Lab op pad in het Zeeuws Museum | Activiteit

Lab op pad in het Zeeuws Museum | Activiteit

[ad_1]

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd


 • Locatie
  Zeeuws Museum, Abdij (Plein) 4331 BK, Middelburg

Tijdens het Lab op pad-project brengen onderzoekers van ons Rijkserfgoedlaboratorium hun apparatuur naar musea. Op zaal worden kunstvoorwerpen van regionale collectiehoudende instellingen kosteloos onderzocht. Bezoekers krijgen zo een kijkje achter de schermen. Het Lab op pad is op 20 en 21 mei aanwezig in het Zeeuws Museum in Middelburg.

Musea, instellingen met een collectie en restauratoren zijn welkom voorwerpen voor onderzoek aan te melden. Stuur hiervoor een e-mail naar Adinda van Wely3.

[ad_2]

Source link 4

Lab op pad in het Zeeuws Museum | Activiteit

Lab op pad in het Zeeuws Museum | Activiteit

[ad_1]

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd


 • Locatie
  Zeeuws Museum, Abdij (Plein) 4331 BK, Middelburg

Tijdens het Lab op pad-project brengen onderzoekers van ons Rijkserfgoedlaboratorium hun apparatuur naar musea. Op zaal worden kunstvoorwerpen van regionale collectiehoudende instellingen kosteloos onderzocht. Bezoekers krijgen zo een kijkje achter de schermen. Het Lab op pad is op 20 en 21 mei aanwezig in het Zeeuws Museum in Middelburg.

Musea, instellingen met een collectie en restauratoren zijn welkom voorwerpen voor onderzoek aan te melden. Stuur hiervoor een e-mail naar Adinda van Wely5.

[ad_2]

Source link 6

Platform Funerair erfgoed | Activiteit

Platform Funerair erfgoed | Activiteit

[ad_1]

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd


 • Locatie
  Online

Van oudsher kunnen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland hun eigen begraafplaatsen stichten. Zo kennen we naast gemeentelijke begraafplaatsen ook rooms-katholieke, joodse en bijvoorbeeld orthodox-protestantse begraafplaatsen. Met de toestroom van andere bevolkingsgroepen ontstaan nieuwe wensen op begraafgebied. Hoe wordt daarmee omgegaan, hoe wordt daarop ingespeeld? Daar gaat dit webinar over.

Aanleiding voor dit webinar is de afronding van een Europees project over hoe er op begraafplaatsen met minderheden omgegaan wordt. Prof. Christoph Jedan (Rijksuniversiteit Groningen), een van de projectleiders van het Nederlandse gedeelte van dit project, vertelt over de uitkomsten en adviezen voortvloeiend uit dit project. Daarna staan lezingen op het programma over de islamitische begraafplaats in Zuidlaren, over islamitisch begraven in Utrecht en de aanleg van een Chinese begraafplaats in Zwolle. Tot slot gaan we kort in op de bescherming van graven en begravingen van minderheden.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Meld u aan met de aanmeldknop. De dag voor het webinar ontvangt u een link naar de livestream.

Programma

Tijd Onderwerp
13.50 Digitale inloop
14.00 Welkom door Leon Bok, RCE
14.05 Introductie op het programma
Bert Lever, voorzitter stuurgroep Platform Funerair Erfgoed
14.10 Begraven van minderheden in Nederland in breder perspectief
Christoph Jedan, hoogleraar Ethiek en Vergelijkende Godsdienstfilosofie, Rijksuniversiteit Groningen
14.30 De totstandkoming van de islamitische begraafplaats in Zuidlaren
Aimad Bennouho, stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland
14.45 Islamitisch begraven op Utrechtse begraafplaatsen
Tanja Medema, bedrijfsleider begraafplaatsen gemeente Utrecht
15.00 Realisatie van een Chinese begraafplaats in Zwolle
Peter van Saane, landschapsarchitect gemeente Zwolle
15.15 Bescherming van graven of begravingen van minderheden
Leon Bok, specialist Funerair Erfgoed, Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed
15.25 Vervolg en afsluiting

[ad_2]

Source link 7

Quarantaineverhalen en bom-oefeningen tijdens Open Monumentendagen

Quarantaineverhalen en bom-oefeningen tijdens Open Monumentendagen

[ad_1]

Karantijn tiengemeten Foto: Natuurmonumenten

Tijdens de Open Monumentendagen op 12 en 13 september 2020 opent Natuurmonumenten de deuren van haar  cultuurhistorische gebouwen. Sommige daarvan zijn normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Een bijzondere expeditie tijdens de Open Monumentendagen vindt plaats op eiland Tiengemeten. Op dit eiland kreeg de natuur weer vrij spel, maar is nog verrassend veel erfgoed te ontdekken. Een andere bijzondere openstelling is Fort Nieuwersluis, waar bezoekers kunnen ervaren hoe een oefening in de commandopost van de Bescherming Bevolking verliep.

Op www.natuurmonumenten.nl/openmonumentendag9 staan alle deelnemende locaties van Natuurmonumenten. Dit jaar staat het thema ‘Leermonument’ centraal tijdens de Open Monumentendagen. De verhalen die daarbij horen, komen aan bod tijdens excursies in onze landhuizen, kastelen, molens, forten, boerderijen en eendenkooien.

Quarantaine en cultuur op Tiengemeten
Sinds de oorspronkelijke zandplaat in het oostelijk deel vanaf circa 1800 bedijkt werd, is het eiland bewoond geweest. Toen de natuur ruim tien jaar geleden het eiland langzaam weer mocht overnemen, is veel veranderd op Tiengemeten. Toch zijn de oude sporen van bewoning en ontwatering nog goed te zien. De excursies leiden langs het Bosman-molentje in de haven, de oude hoeves, de oude smederij, de vluchtheuvel en Karantijn – de plek waar vroeger zeelieden in quarantaine werden geplaatst om te voorkomen dat zij onbekende ziektes het land in brachten. Maar een bezoek aan Tiengemeten is niet af zonder ook van de natuur te proeven. De gids wijst bezoekers dus ook op de vele vogels – waaronder de visarend – die op het eiland leven. Andere vaste bewoners zijn de Schotse hooglanders, die het landschap ‘boetseren’, en de bever. Op Tiengemeten worden dit weekend lange (8,5km) en korte (1,5km) excursies aangeboden.

Als de bom valt
Een heel andere ervaring in het museumweekend biedt Fort Nieuwersluis. Op de Open Monumentendagen vindt daar het hoor- en kijkspel ‘Beleef de BB’ plaats. Dat één van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Nieuwersluis is gevestigd is vrij bekend. Maar dit fort fungeerde later, in de Koude Oorlog, als commandopost voor de Bescherming Bevolking. De Bescherming Bevolking was een civiele beschermingsorganisatie, gerund door vrijwilligers, die de bevolking zou waarschuwen en hulp zou verlenen in het geval van een kernoorlog of andere calamiteiten. Tussen 1965 en 1986 werden in de commandopost geregeld oefeningen gehouden. In ‘Beleef de BB’ maak je zo’n oefening zelf mee en ontdek je hoe gestructureerd het er in de commandopost aan toe ging.

Reserveren
Alle excursies kunnen gereserveerd worden via www.natuurmonumenten.nl/openmonumentendag9 . De meeste excursies worden meerdere keren in dit weekend aangeboden. Ivm Corona kunnen slechts kleine groepen per excursie mee. Reserveren is verplicht.

[ad_2]

Source link 10

100.000 euro beschikbaar voor landschapsprojecten in Gelderland en Overijssel

100.000 euro beschikbaar voor landschapsprojecten in Gelderland en Overijssel

[ad_1]

[ad_2]

Source link 13

Eeuwenoude zonnewijzer terug in kasteeltuin Amerongen

Eeuwenoude zonnewijzer terug in kasteeltuin Amerongen

[ad_1]

Zonnewijzer Kasteel Amerongen

[ad_2]

Source link 15

De droogte besluipt monumenten – NRC

De droogte besluipt monumenten – NRC

[ad_1]

Een kleine dertig artikelen bevat inmiddels het NRC-dossier over droogte, en dat aantal zal ongetwijfeld nog toenemen. In de berichtgeving is er terecht veel aandacht voor de effecten van droogte op economie, agrarische wereld en natuur. Geen aandacht is er echter voor de gevolgen van droogte voor het cultureel erfgoed. En dat is niet terecht. Want de schade door droogte voor funderingen van monumenten, archeologische vindplaatsen en historisch groen is groot, in veel gevallen onherstelbaar en in ieder geval zeer kostbaar. Het terugtrekkende grondwater is een sluipmoordenaar voor monumenten.

Niet alleen in de pers, maar ook in het landelijk beleid komt het cultureel erfgoed er bekaaid af. In de in december 2019 gepubliceerde Eindrapportage Beleidstafel Droogte 16 – Nederland beter weerbaar tegen droogte’ komt het cultureel erfgoed slechts op een enkele pagina aan bod.

Onttrekking grondwater

Het wordt steeds duidelijker dat de droogte door klimaatverandering (zeker in Oost-Nederland) een blijvertje is. Onttrekking van grondwater in kwetsbare gebieden versterkt dat beeld. En waar het grondwater te veel daalt, worden de funderingen van monumentale gebouwen aangetast.

Dat is al langer gemeengoed voor houten paalfunderingen in het westen. Nieuw is dat de droogte nu ook leidt tot schade aan monumentale gebouwen in het hoger gelegen oosten, doordat de ondergrond, zand, gaat schuiven of inklinkt.

Dan kan het zomaar gebeuren dat in Borne, Overijssel een vroegmiddeleeuwse kerk die al eeuwen staat, ineens scheuren krijgt en in hoog tempo verzakt. In Fryslân moet, wegens ernstige scheurvorming en verzakking, onder een 18e-eeuwse kerk een nieuwe fundering worden aangebracht– kosten circa 300.000 euro.

Beeld verslechtert

De eerste langdurig droge zomer, in 2018, leidde er al toe dat 80 procent van de landgoed- en kasteeleigenaren schade meldde aan historisch bos, park of tuin. Dat beeld is sinds die tijd alleen maar verslechterd.

Het is nodig om op regionale en lokale schaal structurele maatregelen te treffen. Op diverse kwetsbare plaatsen, zoals op de Sallandse Heuvelrug, wordt nog onverantwoord veel drinkwater gewonnen. Verplaatsen moet nadrukkelijk een optie zijn.


Lees ook: Palenpest en droogte bedreigen woningen. Wat kunnen eigenaren doen?

17

Lokale maatregelen kunnen een historisch stadscentrum beschermen. In Gouda maakt een nieuw type riool actief grondwaterbeheer op gebiedsniveau mogelijk. Hiermee worden de hoogste en laagste pieken van de grondwaterstand als het ware afgevlakt. En in Kamerik gaat het stadscentrum beschermd worden tegen de gevolgen van een geplande peilverlaging. Voorbeelden van maatregelen rondom een enkel gebouw (waarbij een ‘badkuip’ met peilbeheersing rondom het monument wordt gecreëerd) zijn er ook. Stuk voor stuk zijn het maatregelen, die het erfgoed effectief kunnen beschermen en zich in financiële zin terugverdienen.

We bepleiten daarom een integrale visie van het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten op droogteschade bij monumenten. Er moet een landelijke inventarisatie komen van risico’s en effecten van droogte op het erfgoed. Met aansluitend hierop een actieplan met concrete vervolgstappen om schade te voorkomen of te beperken.

In de ‘Eindrapportage Beleidstafel Droogte’ is het probleem benoemd, het is nu tijd om door te pakken. Met een visie en aanpak waarin ook het behoud van monumenten, archeologische vindplaatsen en eeuwenoude tuinen en parken een plaats krijgt. De aard van de problematiek en de vele belangen vragen om gezamenlijke actie. De deskundigheid vanuit de erfgoedsector mag daarbij niet ontbreken.

Zorg vooraf is altijd beter dan zorg achteraf.

[ad_2]

Source link 22

Chinese investeerder: ‘Westerse media zijn extreem bevooroordeeld’

Chinese investeerder: ‘Westerse media zijn extreem bevooroordeeld’

Chinese investeerder: ‘Westerse media zijn extreem bevooroordeeld’

Interview Eric Li Met zijn sterke leiding werkt China effectief aan het heil van de natie. In Europa en de VS, met hun slappe liberale instituties, voorzien „de elites” niet in „de noden van het volk”, zegt de Chinese durfinvesteerder en Partijfan Li.

Als Eric Li zich ergens over opwindt, worden zijn ogen nog zwarter dan normaal. En hij windt zich nogal eens op. Zo ergert hij zich aan de arrogantie van westerse media, die zich beroepen op een van God gegeven gelijk als ze over China berichten. Het ontbreekt hun niet alleen aan het vermogen te zien wat er echt in China gebeurt, ze dragen in eigen land ook belangrijk bij aan wat Li de „corrosie van het liberale systeem” noemt.

Li, in net jasje en spijkerbroek, ontvangt in een prachtige villa in de oude Franse concessiewijk van Shanghai. Daar is zijn investeringsmaatschappij Chengwei gevestigd, er werken zo’n dertig mensen. Donkere lambriseringen, parketvloer en glas-in-lood stammen van vóór 1949, uit de tijd dat buitenlanders het in Shanghai voor het zeggen hadden.

Aan de muur hangt een rood geëmailleerd bord met een uitspraak van Mao: „Oorlog voeren leer je terwijl je in oorlog bent.” Li is geen lid van de Communistische Partij van China (CPC), maar op tafel ligt wel een boek van de Chinese president Xi Jinping, die hij een „geweldige leider” noemt en die hij op geen enkel punt afvalt. Een keer waarschuwt hij zelfs dat wat hij over Xi zegt, alleen volledig en niet buiten context mag worden geciteerd.

Opvallend is ook dat Li de periode sinds 1949, toen de CPC in China aan de macht kwam, presenteert als een periode van efficiënt en succesvol bestuur. Daar valt veel op af te dingen. Zo kwamen door wanbeleid van de partij tussen 1959 en 1961 zeker 30 miljoen mensen om van de honger. Tijdens de Culturele Revolutie (1966-1976) verkeerde China in totale bestuurlijke chaos.

Weinig mensen met opvattingen als de uwe willen met een westerse krant praten. Waarom is dat?

„Omdat ze vinden dat westerse media extreem bevooroordeeld zijn. En dat is helaas waar. Ze geloven in het liberalisme. Ze vinden niet dat het Chinese model succes zou moeten hebben.

„Chinese media zijn ook bevooroordeeld, maar er is wel een fundamenteel verschil. Als ik het Volksdagblad lees, dan weet ik dat die krant spreekt namens de Partij. Als ik de New York Times lees… Vroeger dacht ik dat die objectief was. Dat maakt die krant een stuk gevaarlijker. Ze dragen namelijk specifiek de liberale ideologie uit, maar ze doen alsof ze onpartijdig zijn. Dat is niet zo. Westerse media zijn effectiever in hersenspoelen. Chinese media zijn een stuk transparanter, al zijn ze niet onafhankelijk.”

Wat denkt u dat er gebeurt als censuur op de media in China wegvalt?

„Waarschijnlijk hetzelfde als in de VS en in Europa. Nepnieuws wordt de norm. Extreme stemmen worden versterkt, waardoor het lijkt alsof die een algemeen aanvaarde norm verwoorden. De zwijgende meerderheid boet aan macht in, meningen raken meer gepolariseerd en de maatschappij daarmee ook.”

In het Westen zijn we steeds banger voor China. Terecht?

„Nee. Zheng Bijian kwam begin deze eeuw met het concept van de ‘vreedzame opkomst van China’. [Het idee dat China’s opkomst niet gepaard gaat met ontwrichting van de internationale samenleving of oorlog en geen bedreiging vormt voor andere landen.] Als we daar nu onbevooroordeeld op terugkijken, moeten we simpelweg vaststellen dat die vreedzame opkomst zich allang heeft voltrokken. Het is al gebeurd.

„We zijn in een of twee generaties van arm agrarisch land uitgegroeid tot grootmacht. De opkomst van andere grootmachten, van het Atheense rijk tot het moderne Duitsland en Japan, ging altijd vergezeld met enorm veel bloedvergieten en geweld, kolonisatie, onderwerping van volkeren en slavernij.

„De opkomst van China is grootschaliger, en is anders verlopen dan die van alle andere opkomende landen. Maar we zijn geen enkel land binnengevallen en we hebben geen schot gelost. Daar moeten we naar kijken als we China’s gedrag voor de toekomst willen voorspellen.

„Het systeem waarmee de wereld op het moment wordt bestuurd, verkeert in crisis. De VS verkleinen hun aandeel op het wereldtoneel al. Onder leiding van de VS heeft een alliantie geprobeerd een universele orde te creëren, maar dat is zo kostbaar, zowel in geld als in bloedvergieten, dat de alliantie zelf eronder lijdt. Dus maken de VS nu een terugtrekkende beweging. Dat komt niet door China, maar door wat Paul Kennedy imperial overreach noemt: als je als grootmacht te veel gaat willen.”

Zit dat gevaar er voor China ook in?

„Nee, want China wil de wereld niet runnen. Dat zit niet in de Chinese cultuur. Het is een uniek westers, liberaal idee. Het komt voort uit de claim dat er universele waarden bestaan en een universele ideologie. Volgens die ideologie moet elk land zich conformeren aan een reeks universele regels. Op de een of andere manier hebben jullie het idee dat God jullie de opdracht heeft gegeven om dat aan anderen op te leggen. Het westerse liberalisme is in de kern monotheïstisch, en monotheïsme is heel agressief.

„China zit precies omgekeerd in elkaar. Het is pluralistischer en toleranter tegenover andere ideeën, verschillende ideeën kunnen naast elkaar bestaan. Onze traditie is niet enkelvoudig. Zelfs op de momenten dat China op zijn machtigst was, heeft het nooit geprobeerd zijn moraliteit en politieke systemen aan anderen op te leggen.”

Toch is China al zeventig jaar een éénpartijstaat. Er is geen enkele onafhankelijke instelling die de CPC controleert. Daarmee meet de partij zich toch ook een goddelijke status aan?

„Nee, want de Partij regeert alleen zolang ze de wil van het volk vertegenwoordigt, zolang ze de belofte van een goed leven voor de mensen weet te vervullen.

„Als je het Xi Jinping vraagt, zal hij je precies hetzelfde antwoord geven. Daar heeft hij het juist steeds over: de legitimiteit van de Partij. Die is zeker niet van God gegeven, die moet steeds opnieuw worden waargemaakt. Als de legitimiteit verdwijnt, komt het volk in opstand.”

Denkt u dat andere landen iets van China kunnen of moeten leren?

„Het Chinese model is heel moeilijk te exporteren of te kopiëren. Er zijn wel hogere principes die we kunnen delen. Zo zou het helpen als landen iemand – of een groep mensen – hebben die het grotere belang van het land kunnen dienen. Die mensen moeten dan ook de macht krijgen om te handelen, actie te ondernemen. En om die acties lange tijd vol te houden.

„In China is de Communistische Partij verreweg de belangrijkste organisatie. Die is altijd al gericht geweest op effectieve, landelijke actie. Vanaf de eerste periode onder voorzitter Mao heeft de Partij een basisinfrastructuur gebouwd, algemeen onderwijs gebracht en gezondheidszorg.

„Dat heeft het land veranderd. We kregen nationale onafhankelijkheid, waarbij we als relatief arm land gingen beschikken over nucleaire afschrikking. Zo konden we inmenging van buitenaf voorkomen. Dat gaf de mogelijkheid ons eigen pad te kiezen. Dat is allemaal gebeurd omdat we de Partij hebben, een politieke kracht die helemaal is ingesteld op effectieve actie.”

Dus wij zouden ook maar beter een éénpartijstaat kunnen worden?

„De wereld heeft sterke leiders nodig, maar liberale instituties zijn op het moment op de een of andere manier niet in staat sterke leiders voort te brengen. Als ze al sterke leiders voortbrengen, kunnen die niet effectief zijn. Dat is het probleem. Daarvoor zijn politieke en sociale hervormingen nodig.

„De elites slagen er nu niet in om in de noden van het volk te voorzien. Of om die zelfs maar te begrijpen. Dat geldt zowel voor Amerika als voor Europa. Daarom zie je zoveel bewegingen ontstaan waarbij de bevolking haar macht terugeist.”

Dus u begrijpt de populisten wel?

„Ja. Ik denk dat het gebruik van de term populisme een luie manier is van de elite om te zeggen: ‘Negeer ze maar, het zijn slechte mensen.’ Maar als je kijkt naar de globalisering van de afgelopen veertig jaar, dan zijn alle voordelen alleen naar de elites gegaan. Terwijl globalisering zoveel nieuwe welvaart heeft geschapen. Dat is te gek voor woorden.”

Maar in China is het verschil tussen arm en rijk toch ook toegenomen?

„Dat klopt, en daar moeten we iets aan doen. Maar er is wel een verschil. Ook diegenen die het slechtste af zijn, hebben het veel beter dan vroeger. En we hebben 700 tot 800 miljoen mensen uit de armoede verheven. In de komende twee, drie jaar bannen we de absolute armoede uit. Dat is een geweldige prestatie voor een ontwikkelingsland.”

Is China zelf niet ook een beetje arrogant aan het worden?

„Helemaal niet. De reden dat ik optimistisch ben over de toekomst van de Partij, is dat die ook na zeventig jaar nog een verbazend sterk gevoel van urgentie heeft behouden. Ze lopen op hun tenen omdat ze weten dat ze hun legitimiteit weer zo kunnen verliezen. Daarom hebben ze het zo lang overleefd, en daarom hebben ze succes gehad.

„Juist de angst legitimiteit te verliezen maakt bijvoorbeeld dat ze corruptie extreem hard aanpakken. Want die corruptie bedreigt hun voortbestaan, ze kunnen er de steun van de bevolking door verliezen.

„Westerse elites worden nu al omvergeworpen, op hun eigen grondgebied. Het hele liberale establishment loopt het gevaar omvergeworpen te worden in liberale maatschappijen. Omdat ze zo arrogant zijn. Omdat ze vinden dat ze het recht hebben om te heersen. Om te bepalen wat goed en slecht is.”

U ziet de oplossing in sterke leiders, maar daar zijn we in Nederland niet zo dol op.

„Jullie zijn bang voor sterke leiders – dat is een gerechtvaardigde angst. Maar soms heb je ze wel nodig. Er zitten natuurlijk ook risico’s aan sterke leiders, als ze de verkeerde kant op gaan, zijn er geen institutionele checks.”


Lees ook: Zijn de activisten in Hongkong te ver gegaan?

26

Hoe kijkt u aan tegen wat er in Hongkong gebeurt? De demonstranten willen het Chinese systeem duidelijk niet.

„Die demonstranten zijn misleid. Ze denken dat algemene verkiezingen hun problemen kunnen oplossen. Maar in landen met universeel kiesrecht worden de problemen helemaal niet opgelost. Het probleem in Hongkong is niet dat China ze het Chinese bestuursmodel zou opdringen. Het komt juist doordat ze niet werken met het Chinese model. Kijk naar Shanghai. Dat gebruikt het Chinese bestuursmodel wel, en daar kennen ze de problemen van Hongkong niet.”