Browsed by
Category: Uncategorized

Waarom de westerse wereld toch weerbaar blijft

Waarom de westerse wereld toch weerbaar blijft

De gelekte documenten over de concentratiekampen in China lezen als een afdaling in de hel bij klaarlichte dag. Achter het bureaucratische jargon gaat de opsluiting verscholen van meer dan een miljoen moslims. „Absoluut geen medelijden”, was het devies van president Xi. De „heropvoeding” van Oeigoeren komt inderdaad neer op een grove schending van mensenrechten.

Het is inmiddels een cliché: deze eeuw zal worden overheerst door China. Nog onlangs werd gemeld dat het land inmiddels de diplomatieke grootmacht van onze tijd is. Niet minder dan 276 ambassades en consulaten maken de invloed van Beijing zichtbaar. En zo scheppen statistieken een beeld van onontkoombare macht.

Toch kunnen al deze glanzende cijfers de innerlijke zwakte van het land niet verhullen. Uit de tijd van de Koude Oorlog weten we dat de kracht van de Sovjet-Unie voortdurend werd overschat. Dat is begrijpelijk. Een open samenleving toont zijn conflicten aan de buitenwereld, terwijl een gesloten bestel moeilijker te doorgronden is. We zien wat we krijgen te zien.

Soms wordt ons onverwacht een blik naar binnen gegund, zoals nu in de concentratiekampen van de eenpartijstaat. Die staan niet op zichzelf: de internering van de Oeigoeren past in een patroon. Het zelfbeeld van een etnisch homogeen land leidt tot de rechteloosheid van minderheden. Het verhaal van Tibet is genoegzaam bekend.

De omgang met de moslimbevolking in China en in Europa laat een wereld van verschil zien. Over de islam bestaat in onze contreien genoeg conflict. Die zoektocht naar de omgang met godsdienstvrijheid lijkt een teken van verdeeldheid, maar is een kracht wanneer we erin slagen trouw te blijven aan die vrijheden. Open samenlevingen maken vreedzame verandering mogelijk.

Het is zeker zo dat de liberale democratieën onder druk staan. De opkomst van het populisme is daar een symptoom van. De impasse in Amerika en het Verenigd Koninkrijk kan niemand meer ontgaan, de noodzaak van vernieuwing evenmin. Toch is het buigzame materiaal van de democratie veel weerbaarder dan het rigide materiaal waaruit een dictatuur is gebouwd.

Het is vaker voorspeld dat het Westen voorbijgestreefd zou worden: in de jaren vijftig door de Sovjet-Unie en in de jaren tachtig door Japan. En nu dus door China. Er zijn bibliotheken vol geschreven over de economische opkomst van dat land. Die is inderdaad ongekend; talloze miljoenen zijn uit de armoede bevrijd. En ook dat gaat over mensenrechten.

Niemand betwijfelt dat China al een macht in de wereld is, toch is het onwaarschijnlijk dat het Amerika en Europa zal overtreffen. Een dominante rol vraagt om harde én zachte macht. Bij dat laatste moeten we vooral denken aan culturele invloed. Zo heeft Amerika nieuwkomers uit de hele wereld aangetrokken.

Amy Chua van Yale concludeert in haar bekende Wereldrijk voor een dag: „Wereldwijde dominantie hangt af van het vermogen om het toptalent van de wereld aan te trekken en vast te houden. En China – een natie die in haar diepste wezen op etniciteit en niet op immigranten gebaseerd is – verkeert niet in een positie om dat te kunnen.”

Er zijn grenzen aan de machtsontplooiing van het huidige China. Niet alleen maakt een bewakersstaat op den duur economische vernieuwing moeilijk, ook het wijdverbreide etnocentrisme vormt een struikelblok voor maatschappelijke ontwikkeling. Het zal de invloed van Beijing in de wereld belemmeren. Nu al beginnen Afrikaanse landen zich te keren tegen de koloniale rol die China daar speelt.

De Britse China-kenner Martin Jacques concludeert dat China een „groot probleem heeft in het begrijpen van de aard van etnische verschillen”, niet alleen in eigen land, maar ook in het buitenland. We moeten blijven spreken over de onderdrukking van de Oeigoeren – al was het maar omdat onderdrukking meestal niet bij de grenzen ophoudt.

Een meer zelfbewuste houding tegenover China is sowieso nodig. Terwijl Poetin en Xi een nieuwe gaspijplijn inhuldigen als symbool van hun belangengemeenschap, ruziën Trump en Macron over de toekomst van het Atlantische bondgenootschap. In een wereld vol autocraten moeten de democratieën hun overeenkomsten opnieuw ontdekken.

Ondanks de verdeeldheid staan Amerika en Europa er beter voor. Denk maar aan de rechtsstaat of de universitaire cultuur. Het zegt veel dat migranten uit alle windstreken hier naartoe willen komen. Dat is een verandering vol conflict, maar de meerwaarde van openheid is duidelijk tegenover een land dat zijn macht bouwt op onderdrukking. Daarom zal het Westen niet snel voorbij worden gestreefd door China.

Paul Scheffer is hoogleraar Europese studies.
Afsluiting kasteelseizoen

Afsluiting kasteelseizoen

[ad_1]

In verband met de voorbereidingen voor de glaskunstexpositie van 3 tot en met 17 november zijn er op donderdag 31 oktober een aantal vertrekken niet of maar deels toegankelijk. Om de bezoekers toch een goed beeld van het kasteel te kunnen geven zal er om 13.00/ 14.00/ 15.00 en 16.00 uur een alternatief worden geboden. 

[ad_2]

Source link 5

Market Garden

Market Garden

[ad_1]

I.v.m. de vele aanmeldingen hebben we extra rondwandelingen kunnen organiseren in de maanden september en oktober.
Deze rondwandelingen zijn gratis voor museumkaart houders. Museumkaarthouders moeten wel een ticket reserevern en voorafgaand aan de rondwandelingde museumkaart scannen bij de entreekassa.

[ad_2]

Source link 6

Kinderrondleidingen

Kinderrondleidingen

[ad_1]

Iedere eerste woensdag van april t/m oktober én in de schoolvakanties zijn er rondleidingen speciaal voor kinderen en hun (groot)ouders door kasteel Ammersoyen.

[ad_2]

Source link 7

Het Veluwse landschap

Het Veluwse landschap

[ad_1]

Rond 1900 zijn Renkum en Nunspeet bloeiende kunstenaarsdorpen. In Renkum wordt in 1902 zelfs een kunstenaarsvereniging opgericht: Pictura Veluvensis. Museum Veluwezoom te Doorwerth dat zich richt op de schilders van de zuidkant van de Veluwe viert dit jaar het 25-jarig jubileum. Het Noord-Veluws-Museum te Nunspeet bestaat dit najaar 5 jaar. Ter gelegenheid van deze jubilea hebben de musea samen aan de gezamenlijke tentoonstelling Pictura Veluvensis – Het Veluwse landschap in beeld gerealiseerd.

[ad_2]

Source link 8

Floris Op Hernen

Floris Op Hernen

[ad_1]

Omdat het 50 jaar geleden is dat de televisie-serie Floris voor het eerst op de nederlandse televisie verscheen en kasteel Hernen  één van drie kastelen is, waar de televisie-serie Floris werd opgenomen besteden we dit jaar extra aandacht aan de plekken, waar de opnames hebben plaats gevonden.

[ad_2]

Source link 9

Blabla

Blabla

blabla

kasteellinks

kasteellinks

Overzichtstabel van (overheids)sites op het gebied van kastelen, buitenplaatsen, langoederen..

Read More Read More

Daryl Bem Proved ESP Is Real Which means science is broken

Daryl Bem Proved ESP Is Real Which means science is broken

If you don’t specify your route before you start, any place you end up can be made to seem like a meaningful destination.

https://slate.com/health-and-science/2017/06/daryl-bem-proved-esp-is-real-showed-science-is-broken.html10

 

‘Sunk costs’ worden vaak ten onrechte SC in go/nogo afwegingen betrokken (geïnvesteerd politiek en economisch kapitaal)

‘Sunk costs’ worden vaak ten onrechte SC in go/nogo afwegingen betrokken (geïnvesteerd politiek en economisch kapitaal)

http://www.investopedia.com/terms/s/sunk-cost-dilemma.asp11

BREAKING DOWN ‘Sunk Cost Trap’

Individuals, businesses and governments fall into the sunk cost trap when they base their decisions on past behavior and a desire to not waste the time or money they have already spent, instead of cutting their losses and making the decision that would give them the best outcome going forward. People are reluctant to admit, even to themselves, that they have wasted resources on a past decision. Changing directions is viewed, perhaps only subconsciously, as admitting failure. As a result, people tend to stay the course or even invest additional resources in a bad decision in a futile attempt to make their initial decision seem worthwhile.

Here is an example of the sunk cost trap in action:

Jennifer buys12 $1,000 worth of Company X’s stock in January. In December, its value has dropped to $100 even though the overall market and similar stocks have risen in value over the year. Instead of selling the stock and putting that $100 into a different stock that is likely to rise in value, she holds on to Company X’s stock, which in the coming months becomes worthless.