Browsed by
Category: Digi_Archief

archief-digitaal

NIEUWS OVER CULTUREEL ERFGOED

NIEUWS OVER CULTUREEL ERFGOED

2015.12. Bijeenkomst stichting Cultureel Erfgoed Enschede op 24 april 2015.Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een inspirerende bijeenkomst op vrijdag 24 april 2015 van de stichting Cultureel Erfgoed Enschede i.o. . De bijeenkomst is bedoeld voor monumenteigenaars, professionals op het gebied van monumenten en belangstellenden voor het Cultureel Erfgoed in Enschede. Programma; 1.Opening en welkom door John Nijhuis namens het bestuur stichting Cultureel Erfgoed Enschede.-Korte uitleg over de doelstellingen van de stichting Cultureel Erfgoed Enschede i.o. 2.Presentatie door mevrouw mr. M. de Buck, advocaat en mevrouw mr. C. Kolk kandidaat-notaris van Kienhuis Hoving advocaten en notarissen. -Herontwikkeling van Cultureel erfgoed & Landgoederen.Voor het behoud en de exploitatie van cultuurhistorisch erfgoed is het van belang dat nieuwe “economische” dragers worden gevonden en er nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld. Daarbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van nieuwe functies zoals horeca, kantoorruimte, woningen, woon-zorgcomplexen en zorgboerderijen. Die nieuwe functies passen echter niet altijd in het bestemmingsplan. Door nieuwe regelgeving is het eenvoudiger om leegstaande gebouwen in afwijking van het bestemmingsplan (tijdelijk) een andere gewenste functie te geven. Daardoor ontstaan kansen voor transformatie van cultureel vastgoed en van landgoederen. Wij gaan uitgebreid in op de nieuwe mogelijkheden van het creëren van nieuwe functies met oude waarden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de opties om de nieuwe functies in gebruik te geven aan derden. Gedacht kan worden aan erfpacht of verhuur. Bij woon-zorgcomplexen is de koppeling met de zorgverlening overeenkomst daarbij een groot aandachtspunt

Source: NIEUWS OVER CULTUREEL ERFGOED2