Browsed by
Category: artikelen en essays

Cultureel Erfgoed – Klimaatadaptatie

Cultureel Erfgoed – Klimaatadaptatie

Cultureel erfgoed is alles wat door vorige generaties is gebouwd, gemaakt of aangepast en wat we willen behouden en bewaren voor toekomstige generaties. Denk maar aan de vele rijksmonumenten, archeologische vondsten, verzamelingen, beschermde stads- en dorpsgezichten en artistieke en bouwkundige kunstwerken. Maar ook aan onze landschappen en watersystemen: de polders, het slotenstelsel, weteringen, grachten, sluizen en gemalen. Daarnaast bestaat er ook nog immaterieel cultureel erfgoed: oude tradities, gebruiken, kennis en vaardigheden die gemeenschappen belangrijk vinden om te bewaren.

In het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (NUP KA) vind je informatie over cultureel erfgoed. In het hoofdstuk Mens en Cultuur1 kun je lezen hoe Nederland zijn cultureel erfgoed beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

In dit kennisdossier lees je meer over de relatie tussen cultureel erfgoed en klimaatadaptatie. Via de tegel ‘Kansen van cultureel erfgoed’ lees je hoe cultureel erfgoed ons kan helpen bij klimaatadaptatie. En via de tegel ‘Bedreigingen voor cultureel erfgoed’ lees je meer over hoe we cultureel erfgoed kunnen beschermen tegen de bedreigingen van klimaatverandering. Tot slot vind je via de tegel ‘Cultureel erfgoed in beleid’ hoe je cultureel erfgoed integreert in beleid voor klimaatadaptatie.