Instandhoudingswerken in kasteel van Heers afgerond, dit najaar start restauratie Tiendenschuur

Instandhoudingswerken in kasteel van Heers afgerond, dit najaar start restauratie Tiendenschuur


Naast het eigenlijke kasteel ligt de enorme Tiendenschuur. En daar heeft het architectenteam een hele hoop onderzoek gedaan om de eigenlijke restauratie voor te bereiden.¬†Caroline Geerts legt uit: “Onderzoeken naar de fundering, onderzoeken naar de magistrale houtstructuur,¬† naar de bakstenen structuur, naar de lemen wand. Al die elementen zijn grondig onderzocht en we zijn nog altijd op koers om in het najaar met de effectieve restauratie te beginnen.”

Enkele maanden geleden is ook een architectenteam gestart in het kasteel zelf. Daar gaat het in eerste instantie om de behandeling van zwam- en houtrot. Source link 1

AI artikel

vergelijk stijl>

Het architectenteam heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de Tiendenschuur naast het kasteel, met het oog op de restauratie. Er is onder andere gekeken naar de fundering, houtstructuur, bakstenen structuur en lemen wand. In het najaar zal de daadwerkelijke restauratie van start gaan. Daarnaast is er ook een team gestart met de behandeling van zwam- en houtrot in het kasteel zelf.

Het architectenteam heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de Tiendenschuur naast het kasteel om de restauratie voor te bereiden. Dit omvatte onderzoek naar de fundering, hout- en bakstenen structuur en lemen wand. De restauratie zal naar verwachting in het najaar beginnen. Een ander team is begonnen met het behandelen van zwammen en houtrot in het kasteel zelf.

www.vrt.be

https%3A%2F%2Fwww.vrt.be%2Fvrtnws%2Fnl%2F2024%2F01%2F24%2Farchitectenteam-nog-op-schema-om-dit-najaar-te-starten-met-de-ef%2F

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/01/24/architectenteam-nog-op-schema-om-dit-najaar-te-starten-met-de-ef/

The massive Tiendenschuur is located next to the actual castle, where an architect team has conducted extensive research to prepare for the restoration. They have investigated the foundation, the magnificent wooden structure, the brick structure, and the clay wall. The team is on track to begin the actual restoration in the fall. Additionally, another architect team has started working on the treatment of mold and wood rot inside the castle.

Comments are closed.