Liesbeth Hemrica bestuurslid Museum Kasteel Wijchen

Liesbeth Hemrica bestuurslid Museum Kasteel Wijchen

Liesbeth Hemrica

Foto: Museum Kasteel Wijchen

Het bestuur van Museum Kasteel Wijchen heeft Liesbeth Hemrica benoemd tot lid van het bestuur. Met haar komst heeft het museum weer een voltallig bestuur.

Hemrica is als zelfstandig advocaat en mediator gevestigd in Wijchen en een ervaren toezichthouder in de sectoren zorg en welzijn. Met haar komst heeft Museum Kasteel Wijchen weer een voltallig bestuur.

Nieuw

Op 4 oktober 2023 trad Lieke Kamphuis, directeur van Museum Gebroeders van Lymborch Huis /Stichting Maelwael Van Lymborch in Nijmegen, al toe tot het bestuur. Hemrica is sinds 3 januari in functie. Beide nieuwe bestuursleden volgen Anne van den Bosch en Hans van Haeren op die op 4 oktober 2023 na het verstrijken van hun benoemingstermijnen zijn teruggetreden.

Samenstelling

Met ingang van 3 januari 2024 kent het bestuur van Museum Kasteel Wijchen de volgende samenstelling: Alex Elemans (secretaris), Liesbeth Hemrica, Lieke Kamphuis, Robert-Jan Lambrichs, Walther Verhoeven (voorzitter) en Ruud Weijling (penningmeester).

Cultureel erfgoed

Museum Kasteel Wijchen bewaart het cultureel erfgoed van Wijchen en omgeving en maakt dit toegankelijk voor publiek. Het museum vertelt in het monumentale kasteel in het centrum van Wijchen het verhaal van de ontwikkeling van deze streek vanaf de prehistorie.

Dat doet het museum aan de hand van een archeologische collectie, wisseltentoonstellingen, educatieve programma’s en tal van andere activiteiten. Museum Kasteel Wijchen is zes dagen per week (niet op maandag) te bezoeken.

Source link 1

AI artikel

Liesbeth Hemrica is benoemd als lid van het bestuur van Museum Kasteel Wijchen, waardoor het museum weer een volledig bestuur heeft. Hemrica is een zelfstandig advocaat en toezichthouder in de sectoren zorg en welzijn. Op 4 oktober 2023 trad Lieke Kamphuis, directeur van Museum Gebroeders van Lymborch Huis /Stichting Maelwael Van Lymborch, toe tot het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit Alex Elemans, Liesbeth Hemrica, Lieke Kamphuis, Robert-Jan Lambrichs, Walther Verhoeven en Ruud Weijling. Het museum bewaart het cultureel erfgoed van Wijchen en omgeving en is zes dagen per week te bezoeken.

wijchen.nieuws.nl

https%3A%2F%2Fwijchen.nieuws.nl%2Fnieuws%2F20240113%2Fliesbeth-hemrica-bestuurslid-museum-kasteel-wijchen%2F

https://wijchen.nieuws.nl/nieuws/20240113/liesbeth-hemrica-bestuurslid-museum-kasteel-wijchen/

Liesbeth Hemrica has been appointed as a member of the board of Museum Kasteel Wijchen, completing the museum’s board. She is an experienced lawyer and mediator based in Wijchen, with a background in healthcare governance. Hemrica joins Lieke Kamphuis, who became a board member in October 2023. The board now consists of Alex Elemans, Liesbeth Hemrica, Lieke Kamphuis, Robert-Jan Lambrichs, Walther Verhoeven, and Ruud Weijling. Museum Kasteel Wijchen preserves and exhibits the cultural heritage of Wijchen and the surrounding area, telling the story of the region’s development through its archaeological collection, exhibitions, educational programs, and other activities.

Comments are closed.