Platform Funerair erfgoed | Activiteit

Platform Funerair erfgoed | Activiteit


Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd


  • Locatie
    Online

Van oudsher kunnen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland hun eigen begraafplaatsen stichten. Zo kennen we naast gemeentelijke begraafplaatsen ook rooms-katholieke, joodse en bijvoorbeeld orthodox-protestantse begraafplaatsen. Met de toestroom van andere bevolkingsgroepen ontstaan nieuwe wensen op begraafgebied. Hoe wordt daarmee omgegaan, hoe wordt daarop ingespeeld? Daar gaat dit webinar over.

Aanleiding voor dit webinar is de afronding van een Europees project over hoe er op begraafplaatsen met minderheden omgegaan wordt. Prof. Christoph Jedan (Rijksuniversiteit Groningen), een van de projectleiders van het Nederlandse gedeelte van dit project, vertelt over de uitkomsten en adviezen voortvloeiend uit dit project. Daarna staan lezingen op het programma over de islamitische begraafplaats in Zuidlaren, over islamitisch begraven in Utrecht en de aanleg van een Chinese begraafplaats in Zwolle. Tot slot gaan we kort in op de bescherming van graven en begravingen van minderheden.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Meld u aan met de aanmeldknop. De dag voor het webinar ontvangt u een link naar de livestream.

Programma

Tijd Onderwerp
13.50 Digitale inloop
14.00 Welkom door Leon Bok, RCE
14.05 Introductie op het programma
Bert Lever, voorzitter stuurgroep Platform Funerair Erfgoed
14.10 Begraven van minderheden in Nederland in breder perspectief
Christoph Jedan, hoogleraar Ethiek en Vergelijkende Godsdienstfilosofie, Rijksuniversiteit Groningen
14.30 De totstandkoming van de islamitische begraafplaats in Zuidlaren
Aimad Bennouho, stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland
14.45 Islamitisch begraven op Utrechtse begraafplaatsen
Tanja Medema, bedrijfsleider begraafplaatsen gemeente Utrecht
15.00 Realisatie van een Chinese begraafplaats in Zwolle
Peter van Saane, landschapsarchitect gemeente Zwolle
15.15 Bescherming van graven of begravingen van minderheden
Leon Bok, specialist Funerair Erfgoed, Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed
15.25 Vervolg en afsluitingSource link 1

Comments are closed.