Browsed by
Author: E.M. Wanrooij

Daryl Bem Proved ESP Is Real Which means science is broken

Daryl Bem Proved ESP Is Real Which means science is broken

If you don’t specify your route before you start, any place you end up can be made to seem like a meaningful destination.

https://slate.com/health-and-science/2017/06/daryl-bem-proved-esp-is-real-showed-science-is-broken.html1

 

‘Sunk costs’ worden vaak ten onrechte SC in go/nogo afwegingen betrokken (geïnvesteerd politiek en economisch kapitaal)

‘Sunk costs’ worden vaak ten onrechte SC in go/nogo afwegingen betrokken (geïnvesteerd politiek en economisch kapitaal)

http://www.investopedia.com/terms/s/sunk-cost-dilemma.asp2

BREAKING DOWN ‘Sunk Cost Trap’

Individuals, businesses and governments fall into the sunk cost trap when they base their decisions on past behavior and a desire to not waste the time or money they have already spent, instead of cutting their losses and making the decision that would give them the best outcome going forward. People are reluctant to admit, even to themselves, that they have wasted resources on a past decision. Changing directions is viewed, perhaps only subconsciously, as admitting failure. As a result, people tend to stay the course or even invest additional resources in a bad decision in a futile attempt to make their initial decision seem worthwhile.

Here is an example of the sunk cost trap in action:

Jennifer buys3 $1,000 worth of Company X’s stock in January. In December, its value has dropped to $100 even though the overall market and similar stocks have risen in value over the year. Instead of selling the stock and putting that $100 into a different stock that is likely to rise in value, she holds on to Company X’s stock, which in the coming months becomes worthless.

Erfgoedstem feeds

Erfgoedstem feeds

De Erfgoedstem Nieuws en actualiteit over erfgoed en archeologie

 • Drie initiatieven aan de slag met Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap
  by erfgoedstem5 on November 24, 2023 at 8:38 am

  Het herstel van de joodse begraafplaats in Winsum, behoud van een historisch wandelpad tussen Loppersum en Eenum en terugplaatsen van een schotbalkhuisje bij de dijkdoorgang in de Carel Coenraadpolder. Dit zijn de drie initiatieven die elk € 25.000 krijgen om hun plannen uit te voeren. Deze projecten zijn gekozen omdat de initiatieven bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het culturele erfgoed en het landschap in onze provincie.  12 projecten Deze drie initiatieven kwamen als […]

 • De Nederlandse UNESCO Commissie verbindt erfgoed en maatschappij 
  by erfgoedstem5 on November 23, 2023 at 12:45 pm

  Toen de Verenigde Naties in 1945 werden opgericht, stelden ze drie pijlers vast: een eerlijke verdeling van rijkdommen, misdaden tegen de menselijkheid straffen en benadrukken wat mensen met elkaar verbindt.  Op basis van deze laatste pijler is UNESCO opgericht, de VN-organisatie voor Onderwijs, Cultuur, Wetenshap en Communicatie. Het is het enige VN-agentschap met een internationaal netwerk van nationale commissies. Zij zetten zich wereldwijd in om de UNESCO boodschap van vrede uit te dragen. […]

 • Noorse Zeemanskerk wint publieksprijs Kerk+Interieur
  by erfgoedstem5 on November 21, 2023 at 12:02 pm

  De Noorse Zeemanskerk te Rotterdam heeft de publieksprijs Kerk+Interieur gewonnen. Tijdens een bijeenkomst over het behoud van historische interieurs ontving het bestuur van de kerk de prijs uit handen van Marielle Hendriks, directeur-bestuurder van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Met de prijs wil het Erfgoedhuis het brede publiek kennis laten maken met de bijzondere interieurs in kerken en andere gebedshuizen.  In totaal werd er meer dan 1.700 keer gestemd. De Noorse Zeemanskerk ontving tijdens […]

 • Provincie Drenthe steunt immaterieel erfgoed nominatie ambacht olieslager
  by erfgoedstem5 on November 21, 2023 at 8:53 am

  De provincie Drenthe gaat haar steun verlenen aan de nominatie van het ambacht van olieslager voor opname in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze nominatie wordt geleid door koren- en oliemolen Woldzigt, samen met de Molenstichting Drenthe. Woldzigt is, samen met De Wachter in Zuidlaren, een van de twee resterende oliemolens in Drenthe. De provincie biedt echter alleen ondersteuning aan de nominatie. De betrokken molenstichtingen moeten zelf laten zien dat ze het ambacht waarborgen […]

 • Zet de eerste stap met een energiescan!
  by erfgoedstem5 on November 20, 2023 at 3:29 pm

  Verduurzamen is lastig. Dat begrijpen we, maar we hebben gelukkig ook oplossingen. Nodig ons dus eens uit op de koffie. Om een duurzaamheidsadvies te geven. Of serieuzer: voor het maken van een energiescan, ook wel een Quickscan genoemd. Onze technische collega’s beoordelen de warmtehuishouding van monumentale panden. Maar wat brengen we precies in kaart? Wat is een Quickscan? Laten we het antwoord dan maar gelijk geven. Een Quickscan geeft technisch advies en beschrijft de mogelijkheden voor […]

 • Bekijk de monumentale whitepaper
  by erfgoedstem5 on November 20, 2023 at 3:22 pm

  De uitdaging waar de monumentensector voor staat is een CO₂-reductie van 40 procent in 2030 en van 60 procent in 2040. Inmiddels is vastgesteld beleid dat we in 2050 volledig CO₂-neutraal moeten zijn. Het betekent dat we met aardgas volledig zullen stoppen. Behoud van oud Dat klinkt als een mooie doelstelling, maar wel een die heel wat voeten in aarde heeft, zeker voor energieslurpers als monumentale panden. Uiteraard zijn ze heel mooi die hoge plafonds, dat monumentenglas of dat glas The […]

 • De ENKA-fabriek
  by erfgoedstem5 on November 20, 2023 at 3:18 pm

  De voormalige kunstzijdefabriek ENKA ligt in Ede. ENKA was destijds het grootste fabriekscomplex in Nederland. Op het enorme terrein is inmiddels een woonwijk gerealiseerd. Door herbestemming en inpassing in de wijk zijn veel rijksmonumenten behouden gebleven. Een succesverhaal waarbij renovatie en ons warmtenet samen optrokken.   Pijn tot in de vezels Een joekel van een rijksmonument uit 1928 dat een nieuwe bestemming kreeg. Wat een verhaal. Zou de fabriek eerst een belangrijke afnemer en […]

 • Energiek Verduurzamen op het Nationaal Monumentencongres
  by erfgoedstem5 on November 20, 2023 at 1:46 pm

  Verduurzaming van cultureel erfgoed is een van de grootste opgaves waar we als sector voor staan. Geef ‘oud’ een nieuwe toekomst. Maar hoe doe je dat precies met alle (on)geschreven regels die daarvoor gelden? Platform Energie voor Elkaar zette monumenteigenaren op het NMC in de deelsessie ‘Energiek verduurzamen’ aan het werk. Oftewel hoe kun je verduurzamen met een slim groen warmtenet. De energietransitie is vooral een warmtevraag In een videofilm trapte Olof van der Gaag af met de […]

 • Cultureel erfgoed opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie
  by erfgoedstem5 on November 20, 2023 at 10:21 am

  De gevolgen van klimaatverandering komen sneller en zijn heviger dan gedacht. Daarom is het belangrijk om de maatregelen die nu al zijn getroffen voor klimaatadaptatie versneld uit te voeren, en te bepalen welke extra maatregelen nog meer noodzakelijk zijn. Dit staat beschreven in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (NUPKA) dat op vrijdag 17 november jl. naar de Kamer is gestuurd door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Klimaatverandering en de maatregelen die […]

 • Archeologen zoeken naar puin en beerputten van Delftse Donderslag
  by erfgoedstem5 on November 18, 2023 at 8:15 am

  Een explosie die zelfs op Texel te horen was, was op 12 oktober 1654 het gevolg van de ontploffing van 90.000 pond buskruit in Delft. Deze ramp, vergelijkbaar met de vuurwerkramp in Enschede, resulteerde in de verwoesting van meer dan 200 huizen, terwijl bij 300 andere huizen de daken werden weggeblazen. Het exacte aantal slachtoffers is onbekend, maar deze tragedie staat bekend als de Delftse Donderslag. Dankzij werkzaamheden aan het riool krijgen archeologen nu de kans om objecten uit die […]

Plants Booming in the Carbon Bubble

Plants Booming in the Carbon Bubble

 

As modern industry presses on, the green parts of the earth have been getting greener.6

The post Plants Booming in the Carbon Bubble7 appeared first on The World’s Best Ever: Videos, Design, Fashion, Art, Music, Photography, Lifestyle, Entertainment8.

Cool Has Left the Planet

Cool Has Left the Planet

 

Sad news today, as we’ve learned that Glenn O’Brien has passed away.9

The post Cool Has Left the Planet10 appeared first on The World’s Best Ever: Videos, Design, Fashion, Art, Music, Photography, Lifestyle, Entertainment8.

Welke drie woorden komen bij u op als u aan een kasteel/buitenplaatsmuseum denkt?

Welke drie woorden komen bij u op als u aan een kasteel/buitenplaatsmuseum denkt?

Welk kasteel/buitenplaatsmuseum kent u van naam?