Dorp Ellecom krijgt €100.000 voor verduurzaming monumenten

Dorp Ellecom krijgt €100.000 voor verduurzaming monumenten

Het dorp Ellecom participeert in een provinciale pilot, geïnitieerd door de provincie Gelderland, gericht op de verduurzaming van monumenten en cultuurhistorisch erfgoed binnen Ellecom. De provincie Gelderland heeft via de gemeente Rheden een subsidie van 100.000 euro verstrekt voor dit project.

Deze pilot, die een looptijd van twee jaar heeft, omvat tevens de gemeenten Bronkhorst en Lochem. Het project in de gemeente Rheden wordt geleid door de werkgroep ‘Ellecom Energie Neutraal’ (EEN)

Het doel van de pilot, genaamd ‘Maatwerk voor Monumenten’, is het beter inzicht krijgen in de verduurzaming van historische panden. Deze panden vereisen namelijk een specifieke aanpak in vergelijking met reguliere woningen.

Het project richt zich op onderzoek naar de verduurzaming van historische en oude gebouwen in Ellecom. EEN zal samenwerken met de bewoners van deze panden, onderzoek uitvoeren en advies verstrekken over de benodigde stappen om deze woningen te verduurzamen. Het is vervolgens aan de bewoners zelf om de verduurzaming in eigen hand te nemen.

EEN zal een stappenplan opstellen voor zowel korte als lange termijn verduurzaming van de panden en zal expertise inwinnen bij het Gelders Restauratie Centrum en de Monumentenwacht. Binnenkort zullen alle betrokken partijen, samen met wethouder Paul Hofman, hierover in overleg treden.

De werkgroep EEN werkt in nauwe samenwerking met de inwoners van Ellecom en heeft als hoofddoel energiebesparing en het gebruik van duurzame energie te bevorderen.

The post Dorp Ellecom krijgt €100.000 voor verduurzaming monumenten1 appeared first on De Erfgoedstem2.

Het dorp Ellecom participeert in een provinciale pilot, geïnitieerd door de provincie Gelderland, gericht op de verduurzaming van monumenten en cultuurhistorisch erfgoed binnen Ellecom. De provincie Gelderland heeft via de gemeente Rheden een subsidie van 100.000 euro verstrekt voor dit project. Deze pilot, die een looptijd van twee jaar heeft, omvat tevens de gemeenten Bronkhorst en Lochem. Het project in de gemeente Rheden wordt geleid door de werkgroep ‘Ellecom Energie Neutraal’ (EEN) Het doel van de pilot, genaamd ‘Maatwerk voor
The post Dorp Ellecom krijgt €100.000 voor verduurzaming monumenten appeared first on De Erfgoedstem. 

Comments are closed.