Monumenten-schildjes

Monumenten-schildjes

rijksmonument_schild Rijks-monumentenbord  1
Het oranje-witte Rijksmonumentenbord markeert voor iedereen zichtbaar de rijksmonumenten van Nederland. Als eigenaar van een rijksmonument kunt u het bord op vrijwillige basis aanschaffen. Het is verkrijgbaar in 3 formaten en is gemakkelijk te bevestigen. De productie en distributie van het Rijksmonumentenbord is uitbesteed aan de ANWB. 2
blauw_wit_sch2 Blauw-wit schildje

Veel mensen denken dat een rijksmonument herkenbaar is aan het blauw-witte schildje. Dit schildje is echter bedoeld als kenmerk van gebouwen die in tijden van bijvoorbeeld oorlog beschermd moeten worden. Zo kan een modern pand waarin een waardevol archief zit ook een schildje dragen. Als eigenaar van een rijksmonument kunt u het blauw-witte schildje niet aanvragen.

Uit : Jaarboek Monumentenzorg 1990
http://www.dbnl.org/tekst/_jaa030199001_01/_jaa030199001_01_0006.php1

Het blauw-witte monumentenschildje is een internationaal kenteken!

Het Internationaal Kenteken is nauwkeurig omschreven qua vorm, kleur, afmeting en materiaal: het is een vijfhoekig schild, met een puntige onderkant, schuin in vieren gedeeld in de kleuren koningsblauw en wit en in twee formaten beschikbaar: 210 × 140 × 1,5 mm of 150 × 100 × 1,5 mm. Het Internationaal Kenteken is vervaardigd van oxydevrij aluminium en wordt met zogenoemde ‘antiterugdraai’-schroeven bevestigd, zodat het contrastvolle schildje met zijn (onbedoeld) verlokkende uitwerking slechts met veel technisch vernuft en volhardingsvermogen door illegale collectioneurs te verwijderen is. Het Internationaal Kenteken moet op een duidelijk zichtbare plaats worden aangebracht, zodanig dat het een optimale signaleringswaarde bewerkstelligt.
Bij het Internationaal Kenteken hoort een machtiging waarmee ‘behoorlijk gedateerd en ondertekend door de bevoegde autoriteit van de Hoge Verdragsluitende Partij’ het blauw-witte schildje officiële status krijgt. In Nederland wordt momenteel de machtiging verstrekt door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te Rijswijk. De Minister gaat echter pas tot toezending van de machtiging en het bijbehorend Internationaal Kenteken over, nadat daarover door de RDMZ een positief advies is verstrekt.

Uit: gids voor eigenaren van een rijksmonument 
http://docplayer.nl/520411-Monumentaal-wonen-gids-voor-eigenaren-van-een-rijksmonument.html2

Is een rijksmonument herkenbaar aan een schildje? Veel mensen denken dat élk rijksmonument voorzien is van een blauwwit geruit schildje. Dat is een misverstand. Het schildje is een internationaal herkenningsteken dat is bedoeld om cultureel erfgoed te beschermen, bijvoorbeeld in tijden van oorlog. Zo n schildje kan alleen door de minister van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap worden aangevraagd en wordt verstrekt door Unesco (onderdeel van de Verenigde Naties). Waar vindt u meer informatie over de monumentale status van uw pand? Alle rijksmonumenten staan ingeschreven in het Monumentenregister, dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bijhoudt. Hierin vindt u: het monumentnummer, de beschermingsstatus, de omschrijving van het monument, het adres, Wie heeft bepaald dat uw pand een monument is? Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wijst de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed rijksmonumenten aan.

 

monumentenregister

Leave a Reply